RESTAURÁLÁS

 

Restaurálás szemináriumi dolgozatok

 

1. évf . 1. félév: Réz- és bronz kori  kerámia és fémedények összehasonlítása a kárpát- medencében készítéstechnikai szempontból

2. évf. 1. félév: Az avar szíjvégek készítés-technikája

                            Drótostótok

2. évf. 2. félév: Egy umbó restaurálása

3. évf. 1. félév: Papucs a jászberényi Nagy-boldogasszony templom

kriptájából

4. évf. 1. félév: Restaurálási és készítés-tecnikai gyakorlatok

                            (ón és vas tárgyak restaurálása, festett fémek restaurálása, galvanoplasztika, rézdomborítás, felhúzás)

4. évf. 2. félév: Restaurálási és készítés-tecnikai gyakorlatok

                            (ezüst tárgyak restaurálása és filigránkészítés)

5. évf. 1. félév: Restaurálási és készítés-tecnikai gyakorlatok

(régészeti vas tárgyak és ón tárgyak restaurálása, ezüstékszer készítés)

 

 Restaurálás vizsgamunkák

 

1. évf. 2. félév:     Kora-vaskori szertartási edény restaurálása

2. évf. 2. félév:     Egy római kori umbó restaurálása

3. évf. 1. félév:     A jászberényi Nagyboldogasszony templom kriptájából származó ezüst-díszítésű fa olvasó restaurálása

Pest’s Buda 1833-a vízrajzi térkép nyomdai másolatának restaurálása

3. évf. 2. félév:     Papucs a jászberényi Nagyboldogasszony templom kriptájából

1934-es kézi csomózású szőnyeg restaurálása

4. évf. 1. félév:     1625-ös ónkanna és egy gallérvasaló restaurálása

Festett fém kávésdoboz és festett fém játék kerekeskút restaurálása

4. évf. 2. félév:     Egressy Gábor ezüst színházi diadémjának restaurálása

Szohner Olga ezüst babérágának restaurálása

5. évf. 1. félév: Középkori lakatok, kulcsok restaurálása

Avar kard és lándzsa restaurálása

Ón hajó alakú asztaldísz restaurálása

Ón gyertyatartó pár restaurálása

 

Restaurálás diplomamunka

 

A Budaőrsi római kocsi-sír járom és lószerszám leleteinek restaurálása

15. századi aranyozott ezüst kehely restaurálása

 

 

Restaurálási munkák

-         Régészeti fémek restaurálása az egri Dobó István Múzeum várásatásából (1957-2000 ásatások leletei)

-         Régészeti fémek és kerámiák restaurálása, BTM ásatásai (Kána- falu, Csepel-vízmű)

-         Régészeti fémek és összetett anyagú leletek restaurálása a MNM régészeti gyűjteményéből

 

 

Pártatöredékek restaurálása,

Somogysámson 80., 93., 102., 108., 122., 226., 575., sírok, valamint Tapsony-Terebezd  4. sír  ásatása (Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, régész: dr. Költő László)

 

 Drégelypalánki párta restaurálása. A 2011-ben dr. Mordovin Maxim (ELTE Régészet Tanszék) régész által feltárt lelet alapján.

 

Három 16. századi párta fémfonalainak anyagvizsgálata és rekonstrukciója,

(in: A múltnak kútja, Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete

Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2014, Szerkesztő: Rácz Tibor Ákos)

 

Vissza a kezdő oldalra